Informatie-, discussie- en wandelbijeenkomst Wisselse Veen, 12 oktober 2013