Bij de succesvolle start in 2006 telde de vereniging enkele honderden leden. Het ambitieniveau was hoog, wellicht té hoog, want snel na start stagneerde de vereniging.

Eén van de resultaten van de inzet van de Vereniging was de verschijning van het onderzoeksrapport De Veluwe tussen de bedrijven door over de aantasting van natuur en landschap door de wildgroei aan bedrijventerreinen op de Veluwe, opgesteld door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. 

Het verenigingsleven kwam echter vrijwel tot stilstand. Ondermeer de start van tijdschrift Nieuwe Veluwe in 2010 droeg bij aan de wedergeboorte. Vanaf 2012 was er een nieuwe beginselverklaring en waren er weer verschillende goedbezochte activiteiten. Voorts gaf de Vereniging ook enkele malen de Veluwe een stem, o.m. door een Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie bij de Provincie Gelderland in te dienen.

De Vereniging heeft nu ruim honderd leden, er is een driehoofdig bestuur en het ligt in de bedoeling werkgroepen te starten rond bepaalde thema’s. Het bestuur wil jaarlijks enkele ledenactiviteiten organiseren met een inhoudelijk én recreatief karakter. En jaarlijks een algemene ledenvergadering.
Leden kunnen tegen gunstige voorwaarden abonnee worden van kwartaaltijdschrift Nieuwe Veluwe waarin we eigen pagina hebben. Het blad is financieel en redactioneel niet aan de Vereniging verbonden.