Op dit moment wordt gewerkt aan de organisatie van een informatie-, discussie- en wandelbijeenkomst over de problematiek van stikstofuitstoot op de Veluwe. Deze bijeenkomst zal volgens plan plaatsvinden eind januari 2015. Leden ontvangen hierover bericht per e-mail. (Heeft u nog nooit e-mail ontvangen van de Vereniging? Dan beschikken wij vermoedelijk niet over je e-mailadres. Stuur ons dan even een bericht: age.de.vries@zonnet.nl)

 

Tevens is in voorbereiding een leden-/lezersbijeenkomst in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart 2015. Gewerkt wordt aan een forumdebat met vertegenwoordigers van de statenfracties, ingeleid door vertegenwoordigers van een aantal grote natuurorganisaties in Gelderland zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelderlsch Landschap, GNMF, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN etc. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden eind februari in Arnhem. ook hier krijgt u bericht over.

 

Voor een meer algemene Veluwe-agenda ga naar: www.nieuweveluwe.nl/agenda