Schiet de natuur op met de PAS?

Onder de titel ‘Schiet de Veluwse natuur op met de PAS?’ organiseren de Vrienden van de Veluwe en kwartaaltijdschrift Nieuwe Veluwe op zaterdag 20 juni aanstaande een openbare themabijeenkomst over het verwachte effect van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op de Veluwse natuur.

Inleiders zijn Ronald Bobbink (Radboud Universiteit Nijmegen, B-ware), Dick Bal (ministerie van Economische Zaken) en, onder voorbehoud, Erik Klein Lebbink (SBB). ‘Aanschouwelijk onderricht’ vindt plaats tijdens een bezoek aan het Kootwijkerzand.

Al jaren lijden Natura 2000-gebieden als de Veluwe onder een overmatige stikstofuitstoot (ammoniak en stikstofoxiden) in de omgeving. Dit is schadelijk voor de natuur. Omdat die uitstoot ook de vergunningverlening voor  met name agrarische activiteiten rond de Veluwe belemmert, wil het rijk deze stikstofoverlast aanpakken.

Met de PAS heeft het rijk een bindend kader geschapen waarbinnen provincie, bedrijven en terreinbeheerders moeten samenwerken om de stikstofuitstoot te verminderen. En zo hernieuwde economische groei  rond de Veluwe mogelijk te maken. De vraag of de natuur werkelijk gebaat is met deze aanpak, staat centraal in de bijeenkomst, waar de drie gastsprekers eerst hun visie geven en na een bezoek aan Kootwijkerzand met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in gesprek gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in de SBB-werkschuur aan de Lovinklaan 2A in Kootwijk, begint om 13:00 uur en eindigt rond 17:30 uur. Toegang voor leden en abonnees bedraagt € 2,50 en voor niet-leden € 5,00.

Deelnemers gelieve zich vooraf aan te melden via age.de.vries@zonnet.nl (06 2548 1114) of uitgever@nieuweveluwe.nl (06 1428 0190).